Asiakasrekisteriseloste

EU:n GDPR:n mukainen rekisteriseloste. (See English translation below)

REKISTERINPITÄJÄ

TeamFluent Oy
c/o Maria01
Lapinlahdenkatu 16
00180 HELSINKI
Finland

YHTEYSHENKILÖ

Jukka Rautiainen
Email: jukka@teamfluent.fi

REKISTERIN NIMI

TeamFluent Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin sekä palvelujen tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

HENKILÖTIETOJA SÄILYTETÄÄN

TeamFluent Oy:n CRM-järjestelmässä ja sähköpostijärjestelmässä Microsoft Outlook.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteri on koostettu TeamFluent Oy:n asiakastiedoista, yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä, asiakkailta kaupallisten projektien yhteydessä saaduista tiedoista sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Tieto lisätään rekisteriin myös asiakkaan asioidessa TeamFluent Oy:n kanssa mukaan lukien myös internetsivuilla vierailtaessa. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupallisten asiakastietojärjestelmien tietokannoista.

TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisterinpitäjä TeamFluent Oy ei luovuta tietoja edelleen kolmansille osapuolille, paitsi viranomaisten niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisesti asiakastietojärjestelemässä. Käyttöoikeudet järjestelmään annetaan vain sellaisille työntekijöille, jotka tarvitsevat näitä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista, kuten asiakassuhteen ajan. Tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti olemassa oleva lainsäädäntö huomioon ottaen.

TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle. Henkilön on näissä yhteyksissä todennettava henkilöllisyytensä.

Henkilöllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely suoramarkkinointia varten ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oikaisemista. Rekisterinpitäjä on velvollinen oikaisemaan nämä tiedot mahdollisimman pian. Oikaisupyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

ENGLISH

This translation has been provided for the convenience of our clients. In case of confusion or conflict, the Finnish text will prevail.

This is a personal data file description and has been drafted in accordance with the EU GDPR. All collected information is stored in a customer registry. This document details what information is stored and how it is stored, how customer information is collected and for what purpose, and the rights of the person to check and correct stored personal information as well as the rights to prohibit the usage of the information. This document serves the same purpose as a Privacy Policy.

REGISTRY HOLDER

TeamFluent Oy
c/o Maria01
Lapinlahdenkatu 16
00180 HELSINKI
Finland

CONTACT INFORMATION

Jukka Rautiainen
Email: jukka@teamfluent.fi

REGISTRY NAME

TeamFluent Oy:n asiakasrekisteri (customer registry)

PURPOSE

The information stored in the customer registry may be used for the following purposes:

REGISTRY INFORMATION

We only collect information that is needed to fulfill our contracts with our clients and to maintain customer relationships. We do not perform any customer profiling based on the personal data. The customer registry may contain the following information:

DATA SOURCES

Personal information can be collected from:

DISCLOSURE OF DATA AND TRANSFER OF DATA OUTSIDE THE EU OR THE EUROPEAN ECONOMIC AREA

Name and contact information may be used for marketing purposes as defined in the GDPR. Information will not be disclosed to third parties or outside the EU or the European Economic Area without customer’s consent or based on legal grounds.

PERSONAL RIGHTS

Right to view and correct personal information

Persons added to the registry have a right to view any personal information that has been stored in the registry. Contacts regarding viewing personal information must be made in writing and sent to the address defined in section 1 of this document. If the collected information contains mistakes, a request for correction may be made to the person in charge of maintaining the registry. Contact information is found in section 2 of this document.

Right to prohibit use

Persons added to the registry have a right to prohibit the registry holder from using any collected information for the purpose of direct advertising and other direct marketing, market research and polls.

THE PRINCIPLES OF DATA PROTECTION AND STORAGE

The register is located on a secure server. Access to the registry is protected with usernames, passwords, firewalls and other technical and administrative security measures.